2XPlus ผลงานชุดน้ำยาคัดแยกเพศโค รับรางวัล Gold Prize งานจัดแสดงทรัพย์สินทางปัญญาระดับนานาชาติ SIIF2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม 2XPlus ผลงาน ชุดน้ำยาคัดแยกเพศโค ผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักงานวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา

ในโอกาสได้รับรางวัล Gold Prize งานจัดแสดงทรัพย์สินทางปัญญาระดับนานาชาติ “Seoul International Inventive Fair 2022 : SIIF2022" จัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ COEX Mall, โซล ประเทศเกาหลีใต้

งานจัดแสดงทรัพย์สินทางปัญญาระดับนานาชาติ  “Seoul International Inventive Fair 2022 : SIIF2022 จัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ COEX Mall, โซล ประเทศเกาหลีใต้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมนักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา เปิดโอกาสการเชื่อมโยงธุรกิจจากนักลงทุน Startup ทั่วโลก และมีการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ


ผลงานนวัตกรรม ชุดน้ำยาแยกเพศน้ำเชื้อโค ภายใต้ชื่อ 2X Plus เป็นผลงานที่เกิดจากการรับรู้ถึงปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ที่ต้องรับความเสี่ยงของโอกาสในการได้ลูกโคไม่ตรงตามเพศที่ต้องการ เนื่องจากปกติแล้วอัตราการเกิดลูกโคเพศผู้ และเมีย มักจะอยู่ที่ 50/50 

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 2X Plus ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสการได้ลูกโคเพศเมีย โดยไม่ได้ลดอัตราการผสมติด 2X Plus คือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย แอนติบอดีที่จับเฉพาะเจาะจงกับ อสุจิ Y (อสุจิเพศผู้) และสารที่จะทำลาย อสุจิที่จับกับแอนติบอดี้ซึ่งเมื่อ ใส่น้ำเชื้อลงไป จะเกิดการทำลายอสุจิเพศผู้ ทำให้มีอัตราส่วนของอสุจิเพศเมียสูงขึ้น และ เกิดการผสมกับไข่ ได้ลูกโคเพศเมีย ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้การเลี้ยงโคเพศที่ไม่ต้องการในอุตสาหกรรมทั้ง โคนม และ โคเนื้อ (แม่พันธ์)

โดยผลงานนวัตกรรมนี้เกิดจาก งานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร. มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ และ ดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ออกแบบและพัฒนาขึ้นเอง

งานวิจัยพื้นฐานนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โครงการ Open Innovation ภายใต้บริษัท Wow Innotech, co ltd. . ทั้งนี้บรัษัท Wow Innotech, co ltd. ซึ่งเป็นบริษัท Start up ของศิษย์เก่ามทส ได้ทำการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไปในปี พ.ศ. 2563

------------


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง