ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทส. ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Research.com

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ มทส. ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย

จากการจัดอันดับโดย Research.com

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ มทส. ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย Research.com ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 นักวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Engineering and Technology Scientists in Thailand) และอันดับที่ 437 ของโลก รวมถึงเป็นอันดับที่  3 นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Materials Science Scientists in Thailand) และอันดับที่ 3013 ของโลก

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 4 นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย (Best Materials Science Scientists in Thailand) และอันดับที่ 4626 ของโลก

 

 

สาขา

อันดับประเทศไทย

อันดับโลก

D-Index

Citations

Publications

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

Engineering and Technology Scientists

1

437

72

14,927

362

Materials Science Scientists

3

3013

67

12,958

265

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ
แม้นศิริ

Materials Science Scientists

4

4626

59

10,756

321

 

นอกจากนี้ มทส. ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยด้านวัสดุศาสตร์ที่ดีที่สุด (Best Materials Science Universities in Thailand 2023) เป็นอันดับที่ 3 ของไทย และอันดับที่ 613 ของโลก รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Engineering and Technology Universities in Thailand 2023) เป็นอันดับที่ 4 ของไทย และอันดับที่ 684 ของโลก อีกด้วย

 

 

 

ทั้งนี้ การจัดอันดับในสาขาต่าง ๆ ของ Research.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการศึกษาชั้นนำสำหรับนักวิจัยทั่วทุกมุมโลก ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง รวมถึง OpenAlex และ CrossRef ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพและการมองเห็นของงานวิจัย ตำแหน่งในการจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับผลรวมของดัชนี D (Discipline H-index) ของนักวิจัยที่มีการจัดอันดับทั้งหมดในเครือของสถาบันที่กำหนด D-index พิจารณาเฉพาะสิ่งตีพิมพ์และค่าอ้างอิงสำหรับสาขาวิชาที่ได้รับการตรวจสอบเท่านั้น

ที่มา : https://research.com/

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง