มทส. ผนึก สนง.จัดหางานและผู้ประกอบการกว่า 100 แห่งจัดตลาดนัดแรงงาน

มทส. ผนึก สนง.จัดหางานและผู้ประกอบการกว่า 100 แห่งจัดตลาดนัดแรงงาน

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัด “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2562 (Job & Co-op Fair 2019)” สำหรับบัณฑิต นักศึกษาผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และผู้สนใจทั่วไป เผยมีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,500 อัตรา จากบริษัทชั้นนำกว่า 100 แห่ง ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพบกันระหว่างสถานประกอบการ บัณฑิต และนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการที่ตรงกัน คือ คนมาหางาน งานมาหาคน นักศึกษามองหางานหรือสถานประกอบการที่ตนเองสนใจ ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการต้องการบุคคลที่มีความพร้อมในการทำงาน รวมไปถึงเป็นการแนะนำสถานประกอบการที่มีความร่วมมือด้านสหกิจศึกษา ให้เป็นที่รู้จักของนักศึกษาที่จะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้วย

รูปแบบกิจกรรมภายในงาน มีบูธรับสมัครงานและรับสมัครงานสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่าง ๆ ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างกว่า 1,500 อัตรา จากบริษัทต่าง ๆ กว่า 100 แห่ง การค้นหาข้อมูลตําแหน่งงานว่างผ่านรถโมบายของสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา การทดสอบความถนัดทางอาชีพ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน ที่สำคัญคือ นักศึกษาได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรง ได้รับรู้ถึงความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทักษะสำคัญที่สถานประกอบการต้องการจากคนที่จะเข้าไปทำงานจริง  จึงเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้นําไปพัฒนาทักษะของตนเองให้เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการต่อไป

ขอเชิญชวนไม่เฉพาะบัณฑิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น  แต่รวมถึงนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานบัณฑิตและตลาดนัดงานสหกิจศึกษา ประจําปี 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผมเชื่อว่าจากตำแหน่งงานที่ว่างในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสให้คนที่สมัครงานได้งานในสิ่งที่ชอบและพัฒนาไปสู่อาชีพที่ใช่ต่อไปครับ”

http://coop.sut.ac.th/jobfair/index.php

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

22 มีนาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง