กำหนดการงานวันเด็ก ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญน้องๆและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 โดยมีพิธีเปิดและการประกวดแข่งขัน ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 กิจกรรมเส้นทางแห่งจินตนาการ ณ อุทยานแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรม นักบินอวกาศน้อย ณ หอดูดาว รายละเอียดกำหนดการต่างๆ ดังภาพ

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง