รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารว่าง ณ อาคารบรรณสาร 2 จำนวน 1 ร้าน


 

     ผู้สนใจ ซื้อเอกสารการรับสมัครคัดเลือกในราคาชุดละ 50 บาท ได้ที่ ส่วนบริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร มทส.

กำหนดยื่นคำร้องขอเข้าประกอบการ ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ส่วนบริหารสินทรัพย์ อาคารบริหาร มทส.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044224946 (ในเวลาทำการ)


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง