รร.สุรวิวัฒน์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ และมีสิทธิ์เข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์

** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ และมีสิทธิ์เข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2 มาตรฐานทางวิชาการ) **
โปรดยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อ >> https://goo.gl/AHcjxo
ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์ >> http://surawiwats.sut.ac.th
(เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2562)

-- นักเรียนชั้น ม.1 ที่แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันเข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์โดยละเอียด


ตัวอย่างหนังสือแสดงความคิดเห็นของครูประจำชั้น(สำหรับนักเรียน ม.1 ประเภททุนการศึกษา) >> https://goo.gl/yoF4KH

-- กำหนดการเข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์ --
นักเรียนและผู้ปกครองรายงานตัวเวลา 07.30 - 08.30 น. ณ โรงอาหารโรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ พร้อมแสดงบัตรประจำตัว (บัตรนักเรียน/บัตรประชาชน) ต่อกรรมการคุมสอบ
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
นักเรียน ชั้น ม.4 เข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์ (09.00 - 16.30 น.)
ผู้ปกครอง ชั้น ม.4 รับการสัมภาษณ์ (09.00 - 12.00 น.)

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าค่ายและสอบสัมภาษณ์ (09.00 - 16.30 น.)
ผู้ปกครอง ชั้น ม.1 รับฟังคำชี้แจงของโรงเรียน (09.00 - 12.00 น.)

** นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพลศึกษาของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ กางเกงวอร์มขายาว รองเท้ากีฬา **

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง