มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ SUT Say No Plastic ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ “SUT Say No Plastic” 

ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

 

        กิจกรรม SUT Say No Plastic เกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีขยะจำนวน 4 ตัน/วัน แยกเป็นขยะประเภทพลาสติก จำนวน 1.20 ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ในปี 2560 (5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา) ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้ง 10 ร้าน งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่หากผู้ซื้อต้องการใช้จะต้องบริจาคเงิน 1 บาทต่อ 1 ถุง เพื่อแลกกับถุงพลาสติกย่อยสลายได้  สามารถ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ จำนวน 168,483 ใบต่อเดือน (5,616 ใบต่อวัน) คิดเป็นร้อยละ 94

 

                    วันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้ ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป มทส. ประกาศลดการใช้พลาสติกทุกพื้นที่ SUT Say No Plastic ดยได้ดำเนินการ 6 มาตรการร่วมกับ ร้านค้า ผู้ประกอบ ภายใน มทส. ดังนี้

 

  • งดจ่ายถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อ ยกเว้น ของร้อน
  • งดจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด (Cap Seal)
  • งดจ่ายช้อน-ส้อมพลาสติก-หลอดพลาสติกและเครื่องปรุง แบบอัตโนมัติ แต่ให้ผู้รับบริการหยิบเอง
  • งดใช้กล่องโฟมและกล่องพลาสติกใส (ใช้ได้เฉพาะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยและจากกระดาษเท่านั้น)
  • ลดใช้หลอดที่มีพลาสติกหุ้มหากจำเป็นให้ใช้กระดาษหุ้มทดแทน
  • ให้ส่วนลดกรณีใช้แก้วน้ำและกล่องข้าวส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

 

                    คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการใช้พลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วจากร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัยได้ร้อยละ 100 (6,000 ใบ/วัน)  และยังช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย  ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดเก็บและกำจัดขยะ ตลอดจนตอบสนองยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมุ่งปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักด้านรักษาสิ่งแวดล้อมของชาว มทส. อย่างยั่งยืน

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง