ปีบทองช่อที่ 32 กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ฝากตัวเป็นลูกหลานย่าโมและชาวโคราช ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไปลา-มาไหว้

ปีบทองช่อที่ 32 กราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ฝากตัวเป็นลูกหลานย่าโมและชาวโคราช ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไปลา-มาไหว้
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำนักศึกษาใหม่ “ปีบทองช่อที่ 32” ซึ่งมาจากภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และลอดประตูชุมพลเข้าสู่เมืองนครราชสีมา ฝากตัวเป็นลูกหลานย่าโมและชาวโคราช ตามธรรมเนียมปฏิบัติ “ไปลา มาไหว้” เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสแรกเข้ามาศึกษาและพำนักในจังหวัดนครราชสีมาเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง
 
 
 
 
 
 
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 กราบฝากตัวและรับฟังโอวาทจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ของ มทส. อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง