มทส. ติดอันดับ TOP 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดย THE

มทส. ติดอันดับ TOP 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย โดย THE

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) คว้าอันดับ 5 ร่วม มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เป็นอันดับที่ 2  ในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของประเทศ และอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 401-500 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประจำปี ค.ศ. 2024 (THE Asia University Rankings 2024) โดย Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมี 1,127 มหาวิทยาลัยชั้นนำ จาก 31 ประเทศทั่วเอเชีย ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเอเชีย ได้แก่ Tsinghua University ประเทศจีน

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ จำนวน 27 แห่ง โดย 5 อันดับแรก ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งอยู่ในกลุ่มอันดับที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ อันดับของ มทส. ขยับขึ้นจากอันดับที่ 6 ร่วม จากปีที่ผ่านมา โดยมีคะแนนรวมจาก 5 ตัวชี้วัด เท่ากับ 31.2 คะแนน เป็นคะแนนด้านการสอน 26.1 ด้านสภาพแวดล้อมการวิจัย 25.2 ด้านคุณภาพการวิจัย 31.3 ด้านความเป็นนานาชาติ 37.9 และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม 54.9

 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียในปี 2024 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดหลักและ 17 ตัวชี้วัดย่อย พร้อมน้ำหนักในการคำนวณ ดังแสดงในรูปที่ 1

 

รูปที่ 1 ตัวชี้วัดของ Times Higher Education Asia University Rankings 2024

(ที่มา : https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/asia-university-rankings-2024-methodology)

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มทส. เผยว่า “ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สะท้อนถึงศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และแสดงให้เห็นว่า มทส. เป็น "มหาวิทยาลัยคุณภาพ" แห่งหนึ่งของประเทศไทยและของเอเชีย”

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/regional-ranking

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
1 พฤษภาคม 2567

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง