มทส. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Korat Safe Trip เพิ่มความมั่นใจท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

มทส. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Korat Safe Trip เพิ่มความมั่นใจท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์  ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  ชุมเขียว หัวหน้าหน่วยพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เทคโนธานี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Center) ณ จุดตรวจศาลเจ้าพ่อ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์  สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 66
 
 
 
 
 
ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ได้แนะนำเว็บแอปพลิเคชัน Korat Safe Trip ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของศูนย์รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Center) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงการทำงานและการให้บริการเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าว
 
 
 
 
เว็บแอปพลิเคชัน Korat Safe Trip เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวคิดในการออกแบบที่เน้นสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นการให้บริการข้อมูลที่จำเป็นในการท่องเที่ยว โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การแสดงผลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั้น สามารถให้บริการได้ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน ซึ่งในระยะแรกเป็นเวอร์ชันต้นแบบที่ให้บริการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณปากช่อง-เขาใหญ่ อาทิ การเดินทาง ตารางเวลาการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะต่างๆ เช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถคลิกเพื่อติดต่อไปยังหน่วยงานนั้นๆ ได้ทันที นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อ 191 เพื่อแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการติดต่อไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันได้ทันที ทั้งนี้ เว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยลำดับถัดไปจะเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองใช้ และเก็บผลตอบรับ ตลอดจนสอบถามความต้องการเพิ่มเติม และนำมาปรับปรุงให้มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
 
-----------------

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง