มทส. ได้รับการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของเอเชีย โดย QS World University Rankings: Asia 2024

มทส. ได้รับการจัดอันดับ ม.ชั้นนำของเอเชีย โดย QS World University Rankings: Asia 2024
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS World University Rankings: Asia 2024” จากการจัดอันดับ โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ โดย มทส. อยู่ในอันดับที่ 11 มหาวิทยาลัยของไทย อันดับที่ 2 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย อันดับที่ 68 ร่วม ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มอันดับ 401-450 ของเอเชีย จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับกว่า 856 แห่ง
 
 
 
 
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ มทส. มีคะแนนสูงสุด Top 3 ของประเทศ ได้แก่ ตัวชี้วัดด้าน Papers per Faculty มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของไทย และตัวชี้วัดด้าน Faculty Staff with PhD มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ของไทย
 
 
 
 
 
สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย อันดับ 1 ได้แก่ Peking University อันดับที่ 2 ได้แก่ The University of Hong Kong และอันดับที่ 3 ได้แก่ National University of Singapore มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ ในปี ค.ศ. 2024 มีทั้งสิ้น 25 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ครอง 3 อันดับแรกของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำดับ
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง