ผลงาน บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องและอาหารแช่เยือกแข็งพร้อมอุ่นรับประทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับรางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ไต้หวัน

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ได้รับรางวัล Bronze Medal  จากผลงาน “บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องและอาหารแช่เยือกแข็งพร้อมอุ่นรับประทานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เชิงชีวภาพ" จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ  Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2022) เมื่อวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2565 ณ International Convention Center Kaohsiung (ICCK) เมืองเกาสง ไต้หวัน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  เข้าร่วมแสดงความยินดีทีมนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัล ณ เวที KIDE 2022 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง