บัณฑิตศึกษา มทส. รับรางวัล BEST PAPER AWARD ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEATUC ประเทศอินโดนีเซีย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา หล้าหิบ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี หลักสูตร วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร เป็นที่ปรึกษา 
 

ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น BEST PAPER AWARD หัวข้อผลงาน EFFECT OF MINE SUBSIDENCE ON MECHANICAL INTEGRITY OF CEMENT SEALS IN NEARBY BOREHOLES ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th SEATUC Symposium – Engineering Education and Research for Sustainable Developmen, by Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada, Indonesia Yogyakarta 12-13, March 2018
 

http://ft.ugm.ac.id/seatuc2018/

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง