โรงแรมและห้องประชุม

โรงแรมและห้องประชุม

 

โรงแรมและห้องประชุม

 

สุรสัมมนาคาร ศูนย์สัมมนามาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาและอีสานใต้ ที่เคยเป็น สถานที่จัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี พ.ศ. 2538 (WORLDTECH’95 THAILAND)  ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถรองรับการประชุมระดับประเทศและนานาชาติ มีบริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงรับรองขนาดต่างๆ จำนวนหลายห้องพร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัย ระบบแสง เสียงที่สมบูรณ์แบบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง