ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน

มีระบบให้บริการลงทะเบียน เพิ่ม ลด ถอนรายวิชา ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน และการขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางให้บริการแก่นักศึกษา

 

http://reg.sut.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง