รับสมัครผู้จัดหาผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด (Organizer) ตลาดนัด มทส.

ศูนย์บรรณสาร

รับสมัครผู้จัดหาผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด (Organizer) ตลาดนัด มทส. บริเวณด้านหลังลานศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 6-28 ก.พ. 2563

อ่านรายละเอียดประกาศ http://www.sut.ac.th/2012/file/2020/02/Organizer-market.pdfลิงค์ที่เกี่ยวข้อง