คำปราศรัยของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 29 ปี

 

------------------------------

คำปราศรัย  >>

http://www.sut.ac.th/2012/file/2019/07/29thSUT.pdf

 

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง