มทส. รับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายดอกรักราชกัญญา

มทส. รับมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”
 
 
วันนี้ (20 มีนาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอ 32 อำเภอ และกลุ่มทอผ้าจังหวัดนคราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานแบบลายผ้าให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมให้ร่วมสมัย นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ โดยมีพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจังหวัดส่งมอบผ้าลายพระราชทานให้กลุ่มทอผ้าและกระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงต่อไป
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง