อธิการบดี มทส. รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566

อธิการบดี มทส. รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566” ในฐานะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนงานวิจัย การศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประกอบสัมมาอาชีวะจนได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดี ได้รับการยอมรับนับถือถึงความสามารถ โดยเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์ (กิตติคุณ) นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน Happy Healthy Party’ 66 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง