มทส. ต้อนรับอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ห้องสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มทส. รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Ms Thobeka Dlamini อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชม ภารกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งแสวงหาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระหว่างสถาบัน พร้อมกันนี้ ผศ. ดร.วิภาวี อุตสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. นำคณะเข้ารับเยี่ยมชมโครงการ SEDA และ โรงกำจัดขยะครบวงจร มทส.

 

   

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง