มทส. จัดมหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (SMILe-Fest 2022)

มทส. จัดมหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (SMILe-Fest 2022)

 

วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคณะ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (Science Mathematics & Innovation Learning Festival 2022, SMILe-Fest 2022)” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. เผยว่า “งานมหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม หรือ SMILe-Fest 2022 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้แสดงศักยภาพผ่านการประกวดและการแข่งขันต่าง ๆ การอบรมวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก การแนะนำหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเปิดให้เข้าเยี่ยมชมจตุรัสวิทยาศาสตร์ หอดูดาวภูมิภาคฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ซึ่งอยู่ภายใน มทส. อีกด้วย

 

 

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน การประกวดสื่อการเรียนการสอน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยไมโครบิต การวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ โดยใช้ Machine Learning การตรวจวัดและการพัฒนาโครงงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักวิถีการดำเนินการ GROBE ชีวกลศาสตร์การกีฬา การบรรยายพิเศษ โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ (ป๋องแป๋ง) อินฟลูเอนเซอร์สายวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประกวดวาดภาพ การประกวดถ่ายภาพ การแข่งขันความสามารถพิเศษ Cover Dance การแสดง Science Show สนามเด็กเล่นวิทยาศาสตร์”

 

 

ทั้งนี้ งานมหกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม (SMILe-Fest 2022) จัดขึ้นเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2565 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง http://science.sut.ac.th/smilefest และ Facebook: SUT SMILe-Fest  ( https://www.facebook.com/SutSmilefest ) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. โทรศัพท์ 0 4422 3717, 0 4422 4191

 
 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 สิงหาคม 2565 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง