มทส. เปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมรองรับการขยายตัวข้าวอินทรีย์ของไทย การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

มทส. เปิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมรองรับการขยายตัวข้าวอินทรีย์ของไทย
“การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ”
กำจัดแมลงได้ 100% ไร้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คงคุณภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) แถลงผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบรับกระแสรักสุขภาพ เปิดตัวเครื่องต้นแบบ “กำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” สามารถกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเปอร์เซนต์ โดยไม่ใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังคงคุณภาพการงอกของเมล็ด หวังขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับกระแสผู้รักสุขภาพ และการขยายตัวภาคการผลิตข้าวอินทรีย์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวผลงานวิจัยและนวัตกรรม “การกำจัดแมลงศัตรูเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ” พร้อมคณะนักวิจัยนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก อำนาจกิติกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและคณะ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และคณะ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ สุรสัมมนาคาร มทส.
 
 
 

-----------------------

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง