จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช แหล่งเรียนรู้ใหม่ใน มทส. พร้อมเปิด 1 ธันวาคม 2564 นี้

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช แหล่งเรียนรู้ใหม่ใน มทส. พร้อมเปิด 1 ธันวาคม 2564 นี้

     จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) หรือ Science Square Korat แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แห่งแรกของภาคอีสาน ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการเล่น กระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต พร้อมเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  เผยว่า “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช หรือ Science Square Korat เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มทส. กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในโครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นับเป็นแห่งที่ 3 ของประเทศไทย และถือเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมศาสตร์ความรู้ด้านอาชีพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นิทรรศการเกี่ยวกับด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการเกษตร ซึ่งได้เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ ใน มทส. มาถ่ายทอดต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่การศึกษาที่เหมาะสมในการพัฒนาประเทศ สร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน สนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน”

 

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช ตั้งอยู่ ณ อาคารกาญจนาภิเษก เทคโนธานี ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แบ่งออกเป็น 3 โซนการเรียนรู้ ได้แก่

1. STEM Careers of the Future นิทรรศการเปิดโลกทัศน์ต่ออาชีพแห่งอนาคต ได้แก่ เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เรียนรู้ผ่านเกมส์และเครื่องเล่นต่าง ๆ

2. Inspire Lab การทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ ฝึกฝนกระบวนการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการทดลอง อาทิ การเก็บรักษาพันธุ์พืช การผลิตแอลกอฮอล์เจล

3. Innovation Space การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการทาง STEM Education เรียนรู้กระบวนการด้านวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการทดลองและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ อาทิ สายพานลำเลียง รถไฟ แขนกลจำลอง

 

   สำหรับเยาวชน ผู้ปกครอง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมได้ ทั้งในรูปแบบ Walk in และเป็นหมู่คณะ โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ค่าเข้าชมนิทรรศการ 50 บาทต่อคน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ 100 บาทต่อคน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช เทคโนธานี มทส. โทร. 0 4422 5098 หรือ Facebook Fanpage : NSMScienceSquareKorat

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.โคราช
Facebook Fanpage : NSMScienceSquareKorat
https://www.facebook.com/NSMScienceSquareKorat/

เดินชมภาพเสมือนจริง 360°
https://360vr-tour.com/Science_square/


 

                 ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

24 พฤศจิกายน 2564


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง