มทส. ติดอันดับ 8 ของไทย อันดับ 115 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก Green Metric World University Ranking 2020

     มทส. ติดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยไทย อันดับ 115  ของโลก ในเวทีมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric World University Ranking 2020 ปลื้มติดอันดับ 8 ปีซ้อน ตอกย้ำภาพแห่งความสำเร็จในการดำเนินนโยบายมหาวิทยาลัยเขียวสะอาดตลอด 3 ทศวรรษ  


มทส. จับมือ บ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาและลอยน้ำ
คาดลดค่าไฟฟ้ากว่า 510 ล้านบาท ในระยะยาว 25 ปี

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า UI Green Metric World University Ranking คือการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งจัดทำโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) เริ่มตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา เกณฑ์การจัดอันดับของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ UI ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1) Setting and Infrastructure  การจัดการพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในมหาวิทยาลัย เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่ซึมซับน้ำ คิดเป็น 15% ของคะแนน 2) Energy and Climate Change การจัดการพลังงาน รวมไปถึงเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Carbon Footprint องค์กร คิดเป็น 21% 3) Waste Management การจัดการขยะ คิดเป็น 18% 4) Water Management การจัดการน้ำ คิดเป็น 10% 5) Transportation การขนส่ง คิดเป็น 18% และ 6) Education and Research การเรียนการสอน การวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คิดเป็น 18 %


 

    สำหรับผลการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2020 (UI GreenMetric World University Ranking 2020) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจำนวน 912 แห่ง จาก 84 ประเทศทั่วโลก ผลปรากฏว่า มทส. ได้รับการจัดอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 115  ของโลก โดยเป็นการได้รับการจัดอันดับเป็นปีที่ 8 ปีติดต่อกัน โดยผลคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ด้านต่าง ๆ มีดังนี้ Setting and Infrastructure   1,250 คะแนน Energy and Climate Change 1,350คะแนน  Waste Management 1,125 คะแนน 4) Water Management 800 คะแนน Transportation การขนส่ง 1,425 คะแนน และ Education and Research 1,425 คะแนน รวมเป็น 7,375 คะแนน

 

 

    “การประกาศผลการจัดอันดับในครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการพัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมากขึ้นกว่าทุกปี เป็นข่าวดีสำหรับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจมาครบ 30 ปีแห่งการสถาปนา ช่วยตอกย้ำภาพแห่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศนโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean University)” ภายใต้แนวคิด “เขียวคือชีวิต สะอาดคือจิตใจ สะอาดกายสบายใจ” มาตั้งแต่ปี 2537 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาพลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรม เน้นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเดิม และเน้นการพัฒนา ด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย สร้าง Eco System ต่างรวมถึงการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Green and Clean University)” อธิการบดี มทส. กล่าว

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

8 ธันวาคม 2563

ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2020/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง