มทส. ติดอันดับ 11 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

มทส. ติดอันดับ 11 ม.ไทย ในการจัดอันดับ ม.ชั้นนำเอเชีย

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดย QS University Rankings

 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดอันดับ 11 มหาวิทยาลัยของไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2021” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยปีนี้อยู่ในอันดับ 301-350

 

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยว่า “การประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย “QS University Rankings: Asia 2020” โดย The Quacquarelli Symonds (QS) สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยของเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับจำนวน 650 แห่ง จากปีที่ผ่านมาที่มีเพียง 550 แห่ง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชียที่ครองอันดับ 1 และ 2 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศสิงคโปร์ คือ  National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University, Singapore (NTU) ส่วนอันดับที่ 3 เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศฮ่องกง คือ The University of Hong Kong

 

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชานี้ ในปี ค.ศ. 2021 มีทั้งสิ้น 21 แห่ง โดย มทส. อยู่ในลำดับที่ 301-350 และอยู่ลำดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ดังตาราง

 

ผลการจัดอันดับเรียงตามคะแนนรวมถ่วงน้ำหนักของ 11 มหาวิทยาลัยแรกของไทย ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ 11 มหาวิทยาลัยแรกของไทย ปี ค.ศ. 2021

สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับเอเชีย ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ Academic reputation (30%) Employer reputation (20%) Faculty/student ratio (10%) Proportion of international faculty (2.5%) proportion of international students (2.5%) Faculty Staff with PhD (5%) papers per faculty (5%) Citations per paper (10%)  proportion of outbound exchange students (2.5%) Proportion of inbound exchange students (2.5%) International research network (10%)

ผลการจัดอันดับในปีนี้ มทส. มีคะแนนด้าน Academic Reputation เพิ่มขึ้น 1 คะแนน สำหรับคะแนนของ มทส. ตั้งแต่ปี 2017-2021 แสดงได้ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 ผลคะแนนตัวชี้วัดหลักของ มทส. ปี ค.ศ. 2017-2021

 

“ผลการจัดอันดับในครั้งนี้ มทส. เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่เราต้องมาทบทวนและร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด  

 

 

รายละเอียดการจัดอันดับเพิ่มเติม: https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2021

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส./3 ธันวาคม 2563

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง