ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สีขาว เชื้อปรุง อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว นำทีมคว้ารางวัล ASPIRE to Excellence, Certificate of Merit ในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาระดับโลก

อาจารย์แพทย์ มทส. คว้ารางวัลระดับนานานาชาติ จาก AMEE 2020

 

    ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สีขาว เชื้อปรุง อาจารย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำทีมคว้ารางวัล “ASPIRE to Excellence”, Certificate of Merit ในการประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาระดับโลก The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2020, Dundee, ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากร และนักวิชาชีพด้านสาธารณสุข จำนวนหลายพันคนจากทั่วโลก โดยประเทศสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ จึงถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติ นำความภาคภูมิใจแก่ชาวมหาวิทยาลัย และนำชื่อเสียงด้านสาธารณสุขสุขภาพสู่ประเทศไทย

 

    AMEE เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสมาชิกใน 90 ประเทศ ใน 5 ทวีป สมาชิกประกอบด้วย คณาจารย์ นักการศึกษา นักวิจัย ผู้บริหาร นักพัฒนาหลักสูตร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการแพทย์และวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ เป็นองค์กรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศระดับนานาชาติในด้านการศึกษาในวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพตลอดทั้งการศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีและการศึกษาต่อเนื่อง AMEE ทำงานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนคณาจารย์ และสถาบันในกิจกรรมการศึกษาในปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาแนวทางในการวางแผนหลักสูตรการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้า ทางด้านการแพทย์ และเทคนิคทางการศึกษาใหม่ ๆ

 

 

 

https://www.aspire-to-excellence.org/News/1528/2020+Certificate+of+Merit+Winners/

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง