มทส. ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม

มทส. ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม
ลดค่าธรรมเนียมรายปี ป.ตรี-บัณฑิตศึกษา ทุกหลักสูตร แบ่งเบาภาระ นศ.-ผู้ปกครอง
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขานรับนโยบาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม หลังประกาศลดค่าธรรมเนียมรายปีระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร ลง 30%  จัดกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 50 ล้านบาท ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขาดแคลน จำนวน 50 ล้านบาท ทุนจ้างงานนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 ล้านบาท รวมถึงบประมาณจ้างงานโครงการบัณฑิตอาสาเพื่อช่วยบัณฑิตตกงานลงพื้นที่ร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน 50 ล้านบาท นั้น 
 
ล่าสุด วันนี้ (16 เมษายน 2563) ได้มีประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติม โดยเตรียมลดค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 6 ปี ทุกหลักสูตร ลง 30% และหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร ลง 15% เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2563 นี้
 
มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา มหาวิทยาลัยจะพยายามดูแลและแบ่งเบาภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองให้มากที่สุด เพื่อร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน
 
 
                                                                            ส่วนประชาสัมพันธ์
                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
                                                                             16 เมษายน 2563
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง