อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ. มทส. เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตามปกติ เต็มกำลัง ยึดหลักอนามัย บริการด้วยใจ ปลอดโปร่ง ปลอดเชื้อ ปลอดภัย

อาคารรัตนเวชพัฒน์  รพ. มทส. เปิดให้บริการผู้ป่วยนอกตามปกติ เต็มกำลัง

ยึดหลักอนามัย บริการด้วยใจ ปลอดโปร่ง ปลอดเชื้อ ปลอดภัย

 

     อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   (รพ. มทส.) เปิดเผยว่า “จากการที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation  Center, EOC) เพื่อให้การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันภัยสุขภาพของประชาคม มทส. และประชาชน ได้อย่างทันท่วงที พร้อมได้ตัดสินใจให้โรงพยาบาล มทส. เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  ในการเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่สำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Self-Quarantine) ของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยและครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไป และเป็นสถานรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ร่วมฝ่าวิกฤติกับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศ   ล่าสุดมีผู้มาเข้ารับการกักตัวที่หอพักสุรนิเวศ 17 แล้ว จำนวน 42 ราย และมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19  อาการคงที่ ยังคงรักษาตัวอยู่จำนวน 2 ราย ที่ชั้น 7 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่ง รพ. มทส. เปิดเป็น ward รับช่วงต่อผู้ป่วยติดเชื้อสภาวะอาการไม่รุนแรงเข้าพักบำบัดรักษา

 

 

     สำหรับแนวทางการป้องกันการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้แยกพื้นที่แรกรับในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ  และการตรวจคัดกรองผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไว้ที่กลุ่มอาคารสร้างเสริมสุขภาพ และห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (negative pressure) แบบเคลื่อนที่ อย่างชัดเจน ไม่ปะปนกับผู้ใช้บริการปกติด้านอื่น ๆ  เพื่อตัดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้มากที่สุด 

 

     ดังนั้น อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาล มทส. ยังคงเป็นอาคารหลักในการให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกเหมือนเดิม เป็นสถานที่ปลอดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคตามปกติ  โดยจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลาทำการ เวลา 08.00 – 16.00 น. แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เข้ารับบริการที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภาวะหมดสติ ไม่หายใจ ไม่รู้สึกตัว การรู้ตัวหรือการรับรู้เปลี่ยนแปลงเฉียบพลัน หรือตามคำวินิจฉัยแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้วางแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยเบื้องต้นสำหรับผู้มาติดต่อตามมาตรฐาน  เช่น การตรวจวัดไข้ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคาร  การดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามหลักสุขอนามัยทุกวัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามและนัดหมาย ที่ได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 6555 ทุกวันเวลาทำการ นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ หรือ นัดหมายวันเวลาที่สะดวกเข้ามารับยาด้วยตนเอง ให้ญาติหรือผู้แทนเข้ามารับได้ที่ อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (ศูนย์สุขภาพช่องปาก) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00 น (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทรศัพท์ 0 4437 6812 หรือ Add Line ID: @646cunro  

 

 

     “ขอให้ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนผู้มาติดต่อทุกคนมั่นใจได้ว่า เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาล มทส. เราบริการด้วยใจ ปลอดโปร่ง ปลอดเชื้อ และปลอดภัยแน่นอน  เราจะเดินหน้าพัฒนาโรงพยาบาลของเราเพื่อคนโคราชและภาคอีสานต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายด้วยดี ทั้งจากมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตเมตตาบริจาคสนับสนุนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ การสนับสนุน ที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือโรงพยาบาลของประชาชน ขอบคุณที่ทำให้เราได้เป็นที่พึ่งของสังคมอย่างแท้จริง และขอบคุณที่มาช่วยกัน...”  ผอ. รพ. มทส. กล่าวทิ้งท้าย

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

8 เมษายน 2563

(ขอบคุณภาพประกอบจาก ผศ.ดร.รังสรรค์ ทองทา และ โรงพยาบาล มทส.)

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง