กลุ่ม TheMaker@SUT ผลิตหน้ากากทางการแพทย์ (Face Shield Mask) ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ส่งมอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     วันนี้ (27 มีนาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย มีคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นายเมธี ประสมทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และ ครูอนุพล สุวรรณไตรย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในนามคณะทำงานกลุ่ม Line: TheMaker@SUT ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ ศิษย์เก่า มทส. ได้ร่วมกันผลิตหน้ากากทางการแพทย์ (Face Shield Mask) ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ส่งมอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 40 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) มทส. และคณะ เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

 

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวไทย หรือ สำนักงานที่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ร่วมด้วยช่วยกันพิมพ์ขึ้นรูปและประกอบหน้ากาก Face Shield ส่งมอบให้โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระแพทย์เท่าที่ทำได้ และเป็นกำลังใจในการยืนอยู่เคียงข้างต่อสู้ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน

     สำหรับผู้สนใจที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านการผลิตโครงหน้ากากจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 09 1828 8915 Line: 40221023 หรือดาวน์โหลด CAD ไฟล์จาก https://www.prusaprinters.org/…/25857-protective-face…/files

     สอบถามข้อมูลด้านแผ่นพลาสติกใสและวิธีการประกอบหน้ากากได้ที่ E-mail: umsut@g.sut.ac.th และศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกเป็นกรณีเฉพาะ โทร. 0 44222 5959

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง