รพ. มทส. ใช้ระบบ (Continuous Thermoscan) คัดกรอง Covid-19

20 มีนาคม 2563 ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสุรนารี (รพ.มทส.) เพิ่มมาตราการเข้มคัดกรองผู้มารับบริการโดยร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นำระบบการตรวจจับอุณหภูมิผิวหนังอย่างต่อเนื่อง (Continuous Thermoscan) มาใช้ร่วมกับระบบคัดกรองอื่นๆ ตามมาตราการเฝ้าระวัง Covid-19 สำหรับผู้มารับริการโรงพยาบาล เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ป่วยในขั้นแรก สำหรับ Thermoscan คือ กล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟาเรด คอยจับผู้โดยสารหรือนักเดินทางที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ ซึ่งคนที่มีอุณหภูมิสูงส่วนใหญ่จะเป็นไข้สูง ตัวร้อน ซึ่งอาจติดเชื้อโรคอันตรายได้และเพื่อเป็นการ คัดกรอง ผู้ที่มีไข้สูง ว่าเป็นไข้จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่ นอกจากนี้ยังจัดเก้าอี้สำหรับผู้มารับบริการแบบ เว้นระยะห่างระหว่างบุคล (Social distancing)

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง