ห่างกันสักพัก... ค่อยกลับมา HUG กัน COVID-19 ประชิดตัว ลด ละ เลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง

ห่างกันสักพัก... ค่อยกลับมา HUG กัน !
COVID-19 ประชิดตัว ลด ละ เลี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง

ล้างมือ กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 1-2 เมตร
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social distancing)
งดใกล้ชิด ปิด mask เมื่อป่วย
เลี่ยงการชุมนุม ที่ชุมชน สถานบันเทิง และพื้นที่วิกฤติ

ชาว มทส. ดูแลตัวเอง = รับผิดชอบต่อสังคม
เราจะฝ่าวิกฤติ COVIC-19 ไปด้วยกัน !

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง