มทส. ร่วมกับ 2 เครือข่ายใหญ่ AIS และ TRUE สนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ของ นศ. รับมือ COVID-19

มทส. ร่วมกับ 2 เครือข่ายใหญ่ AIS และ TRUE สนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ของ นศ. รับมือ COVID-19
.
.

16 มีนาคม 2563 ณ ห้องสารวินิจ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อจัดให้กับนักศึกษาของ มทส. รองรับการเรียนออนไลน์ กับนายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายเวียงจันทร์ ตันสกุล หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หลังประกาศจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสม แทนห้องเรียนปกติ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 19 เมษายน 2563 เพื่อให้นักศึกษาของ มทส. เข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 


.
.

รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เปิดเผยว่า ภายหลังการประกาศมาตรการการจัดการเรียนการสอนกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาผ่านระบบทางไกลแบบสื่อประสม แทนห้องเรียนปกติ ของ มทส. ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 19 เมษายน 2563 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เอื้อให้นักศึกษาการเข้าถึงการเรียนออนไลน์ ทั้งในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ผ่าน Platform ต่าง ๆ ระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย การใช้วิดิทัศน์ออนไลน์ การส่งเอกสารการสอน การส่งงาน และให้นักศึกษาได้สื่อสารสองทางกับอาจารย์ประจำวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกช่องทาง มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายสมาร์ทโฟน คือ เครือข่าย AIS และ TRUE เพื่อสนับสนุนอินเทอร์เน็ตรองรับการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้สนับสนุนค่าบริการรายเดือนดัง กล่าวให้กับนักศึกษาเป็นเวลา 6 เดือน ในแพคเกจ 4 Mbps ไม่ลดความเร็ว และโทรฟรีภายในเครือข่าย โดยจำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

 


.
.

ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องมีหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินของเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง หากไม่มีซิม สำหรับเครือข่าย AIS นักศึกษาสามารถรับซิมได้ฟรีที่ศูนย์บริการช็อป ais เทเลวิช เพียงแสดงบัตรนักศึกษา ส่วน เครือข่าย TRUE สามารถซื้อซิมได้ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ในราคาเพียง 9 บาท จากนั้นลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ดังกล่าวผ่านระบบที่จะเปิดให้นักศึกษาเข้าไปดำเนินการ ในวันพุธที่18 มีนาคม 2563 นี้เพื่อ Activate ซิมเพื่อเปิดการใช้งาน

.
.

“มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาในช่วงนี้ ขอเรียนว่าเราทำเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนไม่ได้ พื้นที่ห่างไกล ไม่มีความสะดวกด้านอินเทอร์เน็ต ปัญหาต่าง ๆ มหาวิทยาลัยได้แก้ไข ได้เจรจากับค่ายมือถือยักษ์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกมากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อนักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเรียนในห้องเรียนตามปกติ นักศึกษาสามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา และองค์ความรู้ที่นักศึกษาจะได้รับจะต้องเหมือนเดิมทุกประการ” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล กล่าวในที่สุด

ส่วนประชาสัมพันธ์
16 มีนาคม 2563


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง