ขอแสดงความยินดีกับพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีการนำเสนอผลงานวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล ระดับดีการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง