สวัสดีปีใหม่ 2563 จากคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สวัสดีปีใหม่ || Happy New Year

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

Wishing you and your family a very Happy New Year.
Best wishes for a fantastic 2020.
 


ภาพอวยพรปีใหม่ จากหน่วยงานภายในต่างๆ 
https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2925970117415695
 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง