มทส. เจ้าภาพจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศร่วมแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อ

มทส. เจ้าภาพจัดตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 สถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศร่วมแนะแนวหลักสูตรศึกษาต่อ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 70 สถาบัน เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อแก่นักเรียนมัธยมในเขตอีสานใต้ “นครชัยบุรินทร์” พร้อมกิจกรรมบนเวที การนำชมมหาวิทยาลัยสัมผัสห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส.
 

 

     ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มทส. เป็นประธานในพิธีเปิด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562” กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก นักเรียน คณาจารย์ ครูแนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เขตพื้นที่บริการของ มทส. ที่เรียกว่า “นครชัยบุรินทร์” รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศกว่า 70 แห่งที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเลือกหลักสูตร เลือกสถาบันการศึกษาที่ตรงใจ ตามศักยภาพของผู้เรียนมากที่สุด และที่สำคัญคือจะเป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและประกอบวิชาชีพของแต่ละคนในอนาคตต่อไป 

 

 

 

     กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พีระพงศ์ ตรัยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2563” การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา โดย นางสาวชาลิตา แย้มวัณณังค์ ศิษย์เก่า มทส. Miss Universe Thailand 2013 กิจกรรมบนเวที จากชมรมนักศึกษา มทส. และการแสดงจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมจัดงาน การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย (Campus Tour) นำนักเรียนเข้าชมหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทันตกรรม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สถานกีฬา และฟาร์มมหาวิทยาลัย เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ในรั้ว มทส. มีนักเรียน ตลอดจนคณาจารย์และผู้ปกครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกว่า 13,000 คน ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม”

 

 

ชมภาพบรรยากาศ  https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2658655370813839

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง