มทส. เปิด SUT Co-Working Space แหล่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รองรับประชาคม มทส.

มทส. เปิด SUT Co-Working Space แหล่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รองรับประชาคม มทส.

 

     วันนี้ (26 ก.ค. 62) เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิด SUT Co-Working Space (U Space) ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ และคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

     SUT Co-Working Space แห่งใหม่นี้ เทคโนธานี เปิดให้บริการ เพื่อเอาใจคนทำงานที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาพบกับสังคมคนทำงานใหม่ ๆ พร้อมด้วยบรรยากาศที่กระตุ้นและช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการทำงานเริ่มมีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ที่ชอบการทำงานแบบไม่ผูกมัด สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งการใช้พื้นที่ Co-Working Space ในการทำงานนั้น จึงถือเป็นการตอบโจทย์ดังกล่าวได้ดี ทั้งในเรื่องของเวลา สิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังนั้น จึงทำให้พื้นที่การทำงานแบบมีส่วนร่วมนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศไทย

 

   

 

 

     SUT Co-Working Space (U Space) เป็นอีกหนึ่งแห่ง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพบปะสำหรับคนทำงาน ที่ต้องการใช้พื้นที่ในการทำงานชั่วคราว เน้นการใช้งานแบบประชาคม (Community) และสามารถทำให้พบเจอกับคนทำงานหลากหลายอาชีพ เช่น นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง