งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย นิทรรศการ 29 ปี มทส. ก้าวไกล ก้าวไปกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

       วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) เวลา 12.30 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 29 ปี และเยี่ยมชมนิทรรศการ “29 ปี มทส. ก้าวไกล ก้าวไปกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

 

 

       ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมอบเข็มและโล่กิตติการแด่บุคคลและหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ยิ่งต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคำ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ รางวัลเกียรติคุณโล่กิตติการ ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ขำพิศ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ อาจารย์ นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล โรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และ โรงพยาบาลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 

 

       จากนั้น เป็นพิธีแสดงความยินดีต่อ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับ Principal Fellow of Higher Education Academy จากสถาบัน Advance Higher Education เป็นท่านแรกของประเทศไทย และพิธีมอบรางวัลแด่ผู้ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน และผู้ทำหน้าที่ในโครงการด้านกรอบมาตรฐานวิชาชีพสากล และผู้ได้รับเข็มวิทยฐานะจาก UKPSF (United Kingdom professional standards framework)

 

ภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2589437061069004&__tn__=-UC-R

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง