มทส. เปิดตัว หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ตอบโจทย์บัณฑิตพร้อมทำงาน

มทส. เปิดตัว “หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่”  จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ตอบโจทย์บัณฑิตพร้อมทำงาน 

 


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ แถลงเปิดตัว ”หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่” สนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการที่จับมือกับมหาวิทยาลัยร่วมจัดการเรียนการสอน สร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงาน เพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลักสูตรปริญญา 

 

 

      วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) ณ Technopolis Co-Working Space รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการจัด “หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์และมีความพร้อมในการทำงาน “หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มทส.” เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง และกลุ่มธุรกิจใหม่ จากทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง ซึ่งมีความเข้าใจถึงเทคโนโลยีในด้านการผลิต ด้านการตลาดและด้านอื่นๆ เป็นอย่างดี และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ สำนักวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจึงได้สร้างหลักสูตรนี้ ในการวางรูปแบบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะมีขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยมีทั้งการอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรปริญญา การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่นี้ จะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานตรงสภาพความเป็นจริง ช่วยลดเวลาในการจัดอบรมเพื่อเข้าสู่งานของที่สถานประกอบการ อีกทั้ง ยังมีหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปหรือบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หลักสูตรนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 


    “หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ มทส.” ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย สาขาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสังคม แบ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 18 หลักสูตร และระดับปริญญาบัตรตรี-โท 8 หลักสูตร มีสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และการบริหารจัดการ เข้าร่วมผลิตบัณฑิต กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ เปิดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044 224765

 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sutnews/photos/?tab=album&album_id=2582762435069800&__tn__=-UC-R

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.
23 กรกฎาคม 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง