มทส. จัดงาน สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด จิบกาแฟ ดูแลสุขภาพ

มทส. ร่วมกับ จ.นม. จัด “จิบกาแฟ ดูแลสุขภาพ”

 

     วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “จิบกาแฟ ดูแลสุขภาพ” ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มทส. ในการนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ที่มาร่วมงานกว่า 150 คน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ อาทิ ทอล์คโชว์ “การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง” โดย อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุมตรวจสุขภาพเบื้องต้นและวัดองค์ประกอบของร่างกาย รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม มทส.

      รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปลายปี 2559 มีความสูง 12 ชั้น ขนาด 700 เตียง เพื่อรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ตามมาตรฐาน ที่จะต้องมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาสำหรับการผลิตนักศึกษาแพทย์ และสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เน้นการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ (Inter Professional Practice) รวมถึงจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ปัจจุบัน โรงพยาบาลเปิดให้บริการในระดับทุติยภูมิแล้ว 280 เตียง สำหรับอาคารนี้ในระยะแรกจะเปิดให้บริการเตียงสามัญจำนวน 400 เตียง ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตาม ภายใต้งบประมาณอันจำกัด ทำให้ต้องระดมทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งกองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ มีระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้แก่ โครงการจัดหาทุนรับบริจาคเพื่อสร้างพระพุทธรูปและหอพระประจำโรงพยาบาล โครงการจัดหาทุนรับบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยและจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รวมมูลค่าโครงการ 500 ล้านบาท 

      ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มทส. ได้ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพออกสู่สังคมแล้วกว่า 10 รุ่น โดยผลิตบัณทิตแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ที่กำลังจะตามมาในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะผลิตบุคลากรเพิ่มด้านเภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด วิศวกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขสาขาอื่น ๆ เพื่อรองรับการศึกษาหรืออบรมในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และการสอนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เน้นพื้นที่การศึกษาเขต 13 “นครชัยบุรินทร์” ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มแพทย์ในส่วนภูมิภาค” 

 

 

     นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยว่า “ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจกับความก้าวหน้าและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาโดยตลอดนับแต่ก่อตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันนี้ได้มาเห็นความก้าวหน้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รู้สึกดีใจแทนคนโคราชที่จะมีโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งรองรับการให้บริการทางการแพทย์ การเรียนการสอน และการวิจัย ซึ่งยังคงต้องการงบประมาณและความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ และการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนชาวนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยและจังหวัดได้เติบโตและพัฒนาหลาย ๆ ด้านไปด้วยกัน ด้วยการประสานความร่วมมือในหลายโอกาส ผมเชื่อว่าบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกภาคส่วนจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง”
 

 

 

 

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/sutnews/posts/2582660358413341?__tn__=K-R

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
23 กรกฎาคม 2562


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง