มทส. ติดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จากการจัดอันดับโดย THE

             เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ประจำปี 2562 (THE Young University Rankings 2019) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ติดกลุ่มอันดับ 201-250 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปีของโลก โดยในปีนี้ ประเทศไทยมี 2 มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ คือ มทส. และมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ซึ่ง มน. ติดอันดับที่ 301+ สำหรับมหาวิทยาลัยในกลุ่มนี้ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกได้แก่ The Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง ส่วนอันดับ 2 และ 3 ได้แก่ École Polytechnique Fédérale de Lausanne จากสวิตเซอร์แลนด์ และ Nanyang Technological University จากสิงคโปร์ ตามลำดับ

 

               รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี “THE Young University Rankings 2019” ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า ในปีนี้มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวม 351 มหาวิทยาลัย จาก 60 ประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก (ปี 2018 มีเพียง 250 มหาวิทยาลัยจาก 55 ประเทศ) สำหรับมหาวิทยาลัยของไทยมี 2 แห่งที่ติดอันดับนี้คือ มทส. และ มน. สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จะมีค่าน้ำหนักคะแนนเท่ากับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2019 (Times Higher Education World University Rankings 2019) โดยประกอบด้วย 13 ตัวชี้วัดจาก 5 ด้านได้แก่ ด้านการเรียนการสอน (30.0%) ด้านการวิจัย (30%) ด้านการอ้างอิงผลงานวิจัย (30.0%) ด้านความเป็นนานาชาติ (7.5%) และด้านรายได้การวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม (2.5%) ดังรูปที่ 1

 

 

รูปที่ 1 เกณฑ์ในการจัดอันดับ

ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/young-university-rankings-2019-methodology

 

ทั้งนี้ ในปี 2019 มทส. มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ ปี 2018 สำหรับคะแนนในแต่ละด้านนั้น ด้านการวิจัย (Research) และการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citations) สูงกว่าปี 2018 ส่วนคะแนนด้านความเป็นนานาชาติ (International Outlook) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) ต่ำกว่าปี 2018 เพียงเล็กน้อย ส่วนด้านการเรียนการสอน (Teaching) นั้นลดลงจากปี 2018 ประมาณ 3% ผลการจัดอันดับครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยในการผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสูง การเข้าไปมีส่วนช่วยภาคอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการให้คำปรึกษาต่าง ๆ ดังรูปที่ 2

 

รูปที่ 2 คะแนนผลการจัดอันดับของ มทส .

 

“มทส. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2536 (ค.ศ. 1993) นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 29 แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย จากการที่ มทส. ได้รับการจัดอันดับ เป็นที่ 1 ในประเทศไทยสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของชาว มทส. อย่างยิ่ง อธิการบดีกล่าวในที่สุด”

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/
2019/young-university-rankings

ส่วนแผนงาน/ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.

27 มิถุนายน 2562

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง