มทส. จัดวิ่งการกุศล SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2 รายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มทส. จัดวิ่งการกุศล SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2

รายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดการแข่งขัน SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำเข้าสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

วันนี้ (9 ธันวาคม 2561) ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในการปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 11 กิโลเมตร และ Walk & Fun Run 5.3 กิโลเมตร ในการแข่งขัน SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2 ณ จุดปล่อยตัว อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน

 

       ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เปิดเผยว่า “การจัดการแข่งขัน SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. โดยใช้การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาที่เรียนแบบภาคสนาม (ภาคปฏิบัติ) และนำไปใช้ประกอบการเรียนในวิชาต่างๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ดีขึ้น และได้มีประสบการณ์การทำงานให้เป็นระบบแบบแผน ก่อนออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา หรือประกอบอาชีพจริง สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งสิ้น 4,339 คน ประกอบด้วย ผู้สมัครแข่งขันประเภท Mini Marathon จำนวน 2,162 คน ผู้สมัครแข่งขันประเภท Fun Run จำนวน 1,888 คน และผู้สมัครแข่งขันประเภท VIP จำนวน 289 คน โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้าสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

การจัดการแข่งขัน SUT Mini Marathon ครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจจากนักวิ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยผู้แข่งขันจะทำการวิ่ง ผ่านเส้นทางที่สวยงาม รอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอุโมงค์ต้นไม้ ที่ถือเป็น 1 ใน 10 อุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้แข่งขัน นักกีฬาและผู้สนใจ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป และชมภาพบรรยากาศการแข่งขัน ได้ที่ https://www.facebook.com/sutmarathon/

 

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

9 ธันวาคม 2561

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง