ยินดีต้อนรับ ลูกๆ นักศึกษาใหม่ ปีบทองช่อที่ 27

“...ขอให้ลูก ๆ นักศึกษาใหม่ ปีบทองช่อที่ 27 ทุกคน จงมั่นใจว่า บ้านหลังนี้ มีความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาลูก ๆ ให้ประสบความสำเร็จในวิชาการ และมีทักษะในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ขอนักศึกษาใหม่ ปีบทองช่อที่ 27 ทุกคน  มีความสุขในบ้านหลังที่ 2 ประสบความสำเร็จด้านการเรียนทุกคน”
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
13 กรฎาคม 2562

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง