สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้แก่ ตราประจำมหาวิทยาลัย สีประจำมหาวิทยาลัย และต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

ตราประจำมหาวิทยาลัย

ตราประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบด้วย ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลางเส้นโค้งงอน หงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น และมีภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักรรองรับฐานของภาพท้าวสุรนารี

ภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง สื่อความหมายถึง ปรัชญาและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เน้นความเคารพและศรัทธาต่อท้าวสุรนารีในฐานะวีรสตรีแห่งชาติ

เส้นโค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น เกยและเชื่อมต่อกัน เสมือนหนึ่งกระเบื้องมุงหลังคาคร่อมภาพ สื่อความหมายถึง ความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องกัน และความเจริญก้าวหน้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ภาพเชิงนามธรรมของพืชพรรณและเฟืองจักร สื่อความหมายถึง การเกษตรและอุตสาหกรรม

SUT LOGO (zip)

 

Ai_create (zip)

Ps_create (zip)

Eng (jpg.zip) 

BIG (jpg.zip)ตราสัญลักษณ์ 30 ปี 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


 
30 yr logo .png 
30 yr logo .JPG 
30 yr logo .TIFF 
30 yr logo .AI 
 
ขอเชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Download ตราสัญลักษณ์ 30 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/2/news20191214
 

 

 

สีประจำมหาวิทยาลัย

 

สีแสดและสีทอง สีแสด เป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นสีของธงประจำกองเสือป่านครราชสีมาที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นสีประจำวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครู สีทอง เป็นสีแห่งความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์และศรัทธา

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

 

ต้นปีบทอง มีดอกสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว มีทรงพุ่มกว้าง สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง