ติดต่อ มทส.

ติดต่อ มทส.

 

การติดต่อ มทส.

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3000 โทรสาร 0-4422-4070
 

- หน่วยประสานงาน มทส. กทม.

128/237 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22

ถนนพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2216-5410, 0-2216-5493-4 โทรสาร 0-2216-5411
 

- อีเมล : pr@sut.ac.th

- Facebook : https://www.facebook.com/sutnews/

- Line : @SUTLine

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง