นักศึกษาใหม่ มทส. ร่วมพิธีไหว้ครู ฉลองขวัญ น้อมวันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2566

 
นักศึกษาใหม่ มทส. ร่วมพิธีไหว้ครู "ฉลองขวัญ น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2566
 
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2567) นักศึกษาใหม่และผู้แทนนักศึกษาจากสาขาวิชา ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมสืบสานวัฒนธรรมแสดงคารวะจิตและปฏิญาณความเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ในพิธีไหว้ครู "ฉลองขวัญ น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2566
 
 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากทุกสำนักวิชาของ มทส. ประกอบด้วย  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มทส. ก่อนเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567
 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง