รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชม มทส. ฟังบรรยายสรุปภารกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหารือขับเคลื่อนแนวยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา

รมว.ท่องเที่ยวฯ เยี่ยมชม มทส.
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.  รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทส. ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเดินทางเข้ารับการฟังบรรยายสรุปภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารจัดการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งหารือผลักดันแนวยุทธศาสตร์และงบประมาณ แผนระเบียงเศรษฐกิจเวลเนสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส่วนจังหวัดนครราชสีมา) และเขตนวัตกรรมการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง มทส. ได้ขับเคลื่อนแนวยุทธศาสตร์ร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดนครราชสีมา
 
 
 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร มทส. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ในฐานะศิษย์เก่าลูกปีบทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
--------------------------------
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง