มทส. หารือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

มทส. หารือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดี พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ อาจารย์ ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ และ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าประชุมหารือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจและการเป็นที่พึ่งของสังคม เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม MDES 1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง