มทส. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม

  วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ ผู้รักษาการแทน หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ เป็นตัวแทนในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 
 
     ทั้งนี้ วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับมังสามเกียดของพม่า ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถีในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ. 954 ตรงกับวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 1593 หรือ พ.ศ. 2135
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง