มทส. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

มทส. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ เป็นผู้แทนในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 
 
     ทั้งนี้ วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2376 ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ซึ่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นชอบด้วย จึงกำหนดให้ วันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช"
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง