เปิดงานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. 2024 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (13 มกราคม 2567) รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประธานใน พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. 2024 ณ อาคารสุรนิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ทั้งนี้ กิจกรรมการประกวดโคชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2567 แบ่งประเภทการประกวด ประกอบด้วย การประกวดโคบารห์มันพันธุ์แท้  โคลูกผสมบารห์มัน  โคบีฟมาสเตอร์ และ โคพันธุ์ชาโรเลส์ โดยมี Mr. Stuart Watkins  Official ABBA Judge จากสมาคม American Brahman Breeders Association (ABBA) เป็นกรรมการตัดสิน เพื่อให้การจัดการประกวดเป็นมาตรฐานสากล พร้อมนี้ยังมอบโล่ให้แก่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บราห์มัน หจก.พรชัยอินเตอร์เทรด สมาคมไทบีฟมาสเตอร์ สมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคบราห์มันแห่งประเทศไทย สันติฟาร์ม ชมรมชาร์โรเลส์ประเทศไทย ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้สนใจส่งโคเข้าร่วมประกวดกว่า 400 ตัว

-------------------------

 

 

 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง